Ana sayfa


PELVİK TABAN FONKSİYON BOZUKLUKLARI
PELVİK ORGAN PROLAPSUSLARI (SARKMA)
Pelvik organlar arasında yer alan mesane, rahim, kalın barsak ve ince barsak sarkmaları toplumda sıklıkla karşılaşılan bir problemdir . Normalde kas ve bağ dokuları ile desteklenen bu yapılar zamanla desteğini kaybedip leğen kemiğinden aşağıya doğru inerek hastalarda en sık ele gelen sarkma şikayetine neden olur .

ÜRİNER İNKONTİNANS (İDRAR KAÇIRMA)
İdrar kaçırma, mesane kontrolünün kaybına bağlı olarak istemsiz idrar tutamama şikayetidir . Kadınlar arasında çok sık görülen bu problemi hastalar genellikle utandıkları için dile getirmemektedirler. Zaman zaman hasta öksürürken, gülerken idrar kaçırabileceği gibi bazen de idrarı erteleyememe hissi ile tuvalete yetişene kadar idrar kaçırılabilmektedir .

FEKAL İNKONTİNANS (DIŞKI KAÇIRMA)
Barsak hareketlerinin kontrolünün mümkün olmadığı durumlarda beklenmedik şekilde dışkı makat bölgesinden istemsiz olarak çıkabilmektedir . Bu durum zaman zaman sadece gaz kaçağı olarak ortaya çıkabilmekteyken, barsak kontrolünün tamamen kaybı sonucunda dışkı kaçırma olarak ta günlük hayatımızda karşımıza çıkabilmektedir .

KRONİK PELVİK AĞRI
Kadın hayatını kabusa çeviren ”kronik pelvik ağrı” göbek bölgesi ve kalça arasında 6 ay veya daha fazla süre hissedilen ağrıdır . Altta yatan nedenlere bakıldığında bir çok etkeni barındıran bu durum başka bir hastalığa bağlı olabileceği gibi kendi de başlı başına bir sıkıntı oluşturmaktadır . Başka bir tıbbi nedene bağlı ağrıyı o nedeni tedavi ederek ortadan kolayca kaldırabilirken, çoğu zaman etkenin ne olduğu bulunamamakta, bu nedenle ağrının hafifletilmesi ve kişinin yaşam kalitesinin arttırılması birincil hedef olabilmektedir .